Axtarış

A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q
L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

I fəsil  II fəsil  III fəsil  IV fəsil  V fəsil  VI fəsil  VII fəsil  Sərəncam I  Sərəncam II  Dövlət proqramı


Teatr və teatr fəaliyyəti haqqında

Azərbaycan Respublikasinin Qanunu

"Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illərdə"

DÖVLƏT PROQRAMI

 1. Ümumi əsaslar
 1.1. Mövcud vəziyyət

XIX əsrin 70-ci illərində təşəkkül tapmış Azərbaycan peşəkar teatr sənəti xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin qorunması, təbliği, estetik zövqün və dünyagörüşünün formalaşması, realist ənənələrin davam və inkişaf etdirilməsi kimi mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsi yolunda mütərəqqi ideyalar tribunasına çevrilmişdir.

Hazırda respublikada fəaliyyət göstərən 26 dövlət teatrının və bu şəbəkəyə daxil olan digər qurumların müntəzəm və səmərəli fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə bütün maliyyə, təşkilati və yaradıcılıq imkanlarından istifadə edilir. Dövlət sifarişi yolu ilə hər il teatrlarda 50-dən çox yeni tamaşa hazırlanır ki, bu tamaşaların da əsasını klassik və müasir Azərbaycan, eləcə də dünya dramaturqlarının əsərləri təşkil edir.
Dövlətlərarası mədəni əməkdaşlıq haqqında ikitərəfli sazişlərə uyğun olaraq respublika teatrları xarici ölkələrdə keçirilən müxtəlif festivallarda uğurla çıxış edirlər.

Qeyd edilənlərlə yanaşı, teatr sənətinin inkişafı ilə bağlı bir sıra problemlər də mövcuddur. Ölkəmizə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı, Şuşa, Füzuli, Ağdam dövlət dram teatrları qaçqın və məcburi köçkünlük şəraitində fəaliyyət göstərirlər.
“Azərbaycan teatr sənətinin inkişaf etdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 19 fevral tarixli 1964 nömrəli Sərəncamına əsasən Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi həyatında, milli mədəniyyətimizin inkişafında böyük rol oynayan Azərbaycan teatrının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və yaradıcılıq potensialının inkişaf etdirilməsi, habelə teatr təhsili sisteminin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə tədbirlərin həyata keçirilməsi və “Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illərdə” Dövlət Proqramının (bundan sonra - Dövlət Proqramı) hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur.

1.2. Məqsəd və vəzifələr
Azərbaycan teatr sənətinin yaxın 10 il ərzində inkişaf perspektivlərini müəyyənləşdirən bu Dövlət Proqramı öz fəaliyyəti ilə milli mədəni sərvətə çevrilmiş Azərbaycan teatrının zəngin bədii irsinin və yaradıcılıq ənənələrinin qorunmasına, ümumbəşəri və milli dəyərlərin təbliğinə, dünya mədəniyyətinə inteqrasiyasına, informasiya və maliyyə resurslarından səmərəli istifadə edilməsinə və repertuarın günün tələblərinə uyğun formalaşması məqsədlərinə xidmət edəcəkdir.

Dövlət Proqramı aşağıdakı vəzifələrin həlli istiqamətində məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur:
- yeni   teatr   siyasətinin formalaşması və teatr prosesində idarəetmənin optimallaşdırılması, teatr sahəsində islahatların aparılması;
- ümumbəşəri və milli mədəni dəyərlərin qorunması və dünya mədəniyyətinə inteqrasiyası təmin edilməklə Azərbaycan teatr sənətinin inkişafı;       
- teatr sahəsinin bütün janrları və peşə istiqamətləri üzrə gənc istedadların dəstəklənməsi;
- kadr hazırlığı və ixtisasartırma sisteminin təkmilləşdirilməsi, xarici dövlətlərdə məqsədli təhsilin, müştərək layihələrin keçirilməsi;
- teatr binalarının müasir standartlar səviyyəsində təmiri və maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi;
- teatr sahəsində müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsi;
- teatr mədəniyyətinin təbliğ olunması.

1.3. Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsi
Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlər Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin vəsaitləri, o cümlədən dövlət büdcəsində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlər, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyə zidd olmayan digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir.

1.4. Gözlənilən nəticələr
Dövlət Proqramının yerinə yetirilməsindən aşağıdakı nəticələr gözlənilir:
- milli teatr sənəti qorunub saxlanılacaq və inkişaf etdiriləcək;
- yüksək bədii dəyərli tamaşaların hazırlanması təmin ediləcək;
- teatr fəaliyyəti sahəsində normativ hüquqi baza təkmilləşdiriləcək;
- teatr müəssisələrinin maddi-texniki bazası möhkəmləndiriləcək;
- teatr şəbəkəsinin müasir tələblərə uyğun qurulması və əhalinin teatra olan tələbatının ödənilməsi üçün şərait yaradılacaq;
- teatr sahəsinə gənc, istedadlı və peşəkar kadrlar cəlb ediləcək;   
- teatr sahəsində regionlararası, millətlərarası və beynəlxalq mədəni əlaqələrin inkişafına nail olunacaq;
- Azərbaycan teatr sənətinin dünyada layiqincə təmsil və təbliğ edilməsinə imkanlar yaradılacaq.

2. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə

 TƏDBİRLƏR PLANI

Tədbirlərin adı

İcraçılar

İcra müddəti
(illər üzrə)

2.1.

Teatr sahəsində idarəetmənin və maliyyə-iqtisadi mexanizmlərin təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutan islahatların aparılması

Nazirlər Kabineti, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi  Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqını cəlb etməklə

2009-2019

2.2.

Teatr fəaliyyətinin normativ hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi

Nazirlər Kabineti,
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi

2009-2013

2.3.

Respublika ərazisində fəaliyyət göstərən dövlət teatrlarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2019

2.4.

Bakı şəhərində, Naxçıvan Muxtar Respublikasında və digər regionlarda, həmçinin qaçqın və məcburi köçkünlük şəraitində fəaliyyət göstərən dövlət teatrlarının yerləşdiyi binalarda təmir-bərpa və yenidənqurma işlərinin aparılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
yerli icra hakimiyyəti orqanları

2009-2019

2.5.

Yüksək səviyyəli nəşr və reklam məmulatlarının, dekor və geyimlərin hazırlanması işinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2012-2014

2.6.

Teatr treninq mərkəzinin yaradılması

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2014

2.7.

Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının simfonik orkestri və Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının orkestri üçün musiqi alətlərinin alınması

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2013

2.8.

Dövlət teatrlarının nəqliyyat vasitələri ilə təmin olunması üçün lazımi tədbirlərin görülməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2019

2.9.

Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının, Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının, Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının, Gəncə Dövlət Dram Teatrının, Lənkəran Dövlət Dram Teatrının, Şəki Dövlət Dram Teatrının nəzdində dövlət büdcəsində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlər hesabına studiyaların yaradılması       

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2017

2.10.

Teatr sahəsində təhsilin təkmilləşdirilməsi  məqsədilə tədbirlərin həyata keçirilməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2019

2.11.

Müvafiq proqram, saziş və müqavilələr çərçivəsində teatr sənəti ilə bağlı xarici ölkələrdə təhsilalma və stajkeçmələrin təşkili

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi

müntəzəm

2.12.

Azərbaycan teatr sənəti antologiyasının hazırlanması və nəşr etdirilməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqını cəlb etməklə

2009-2012

2.13.

«Yeni Teatr» respublika festivalının keçirilməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-cu ildən başlayaraq, iki ildən bir

2.14.

Azərbaycan teatr sənətinin müxtəlif sahələri üzrə kitabların və elektron vəsaitlərin hazırlanması

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2014

2.15.

Müasir dövrün teatr problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi praktik konfransın təşkili

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Milli Elmlər Akademiyası Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqını cəlb etməklə

2010-2018 (iki ildən bir)

2.16.

UNİMA-nın (Beynəlxalq Kukla Teatrları Assosiasiyası) iştirakı ilə kukla teatrı həftəsinin keçirilməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2011

2.17.

YUNESKO-nun Beynəlxalq Teatr İnstitutunun növbəti konqresinin Bakı şəhərində keçirilməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqını cəlb etməklə

2012

2.18.

A.P.Çexov adına Beynəlxalq Teatr Festivalının “A.P.Çexov festivalının ipək yolu” adlı bir mərhələsinin Bakı şəhərində keçirilməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqını cəlb etməklə

2010

2.19.

Dövlət teatrlarında illər üzrə dövlət sifarişi yolu ilə tamaşaların hazırlanması üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2019

2.20.

Bakı şəhərində tanınmış teatr xadimlərinin iştirakı ilə seminarların təşkili

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2016

2.21.

Xarici ölkələrin tanınmış teatr kollektivlərinin Azərbaycana dəvət olunması

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2019  

I fəsil  II fəsil  III fəsil  IV fəsil  V fəsil  VI fəsil  VII fəsil  Sərəncam I  Sərəncam II  Dövlət proqramı