Axtarış

A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q
L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Teatr və teatr fəaliyyəti haqqında

Azərbaycan Respublikasinin Qanunu

 

Bu Qanun teatr tamaşalarının hazırlanması və kütləvi nümayişi ilə əlaqədar yaranan münasibətləri tənzimləyir, teatr fəaliyyətinin və teatrlara dövlət qayğısının hüquqi əsaslarını müəyyən edir.

I fəsil

II fəsil

III fəsil

IV fəsil

V fəsil

VI fəsil

VII fəsil

 

Azərbaycan teatr sənətinin inkişaf etdirilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 

"Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illərdə" Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 

“Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illərdə”
DÖVLƏT PROQRAMI